Aqua purus bvba - Kouterwegel 19 - B-9111 Belsele

+32 (0)474/ 03 96 95 - info@aquapurus.be

Geregistreerd aannemer: BE 823.970.755 / 06.26.1.0, Erkenning klasse1: L, L1, L2 en V,

 

Studiebureau: engineering en werfopvolging

voor:

 

Afkoppelingsadviseur

Volgens prioriteit worden werken voor gescheiden riolering aangevat. Een correcte afkoppeling van het hemelwater is slechts mogelijk als alle betrokken partijen voldoende geïnformeerd en begeleid worden in het proces. Dit is één van de taken van de afkoppelingsadviseur (of afkoppelingsdeskundige). In de eerste plaats is de afkoppelingsadviseurhet aanspreekpunt bij uitstek voor de bewoners langsheen het afkoppelingstraject. Als externe kan hij een bemiddelende positie innemen tussen de uitvoerende overheid en de burger. Handhaving is hier van groot belang aangezien er aansluitplicht bestaat.Burgers zullen meer dan eens weigeren gescheiden aan te sluiten, het is aan de afkoppelingsadviseur om hier gepast op te reageren.

Om tot een geslaagd project te komen, is het nodig dat de bewoners langsheen het traject tijdig bewust worden gemaakt van de verantwoordelijkheid en de plicht die ze dragen. De afkoppelingsadviseur dient daartoe reeds vóór de subsidieaanvraag de betrokkenen te sensibiliseren bv. via een hoorzitting. Ook mensen die privé werkzaamheden plannen, hebben er alle baat bij lang op voorhand geïnformeerd te worden.

 

Keuring privé-riolering.

 

Milieucoördinatie

Als zaakvoerder van Aqua purus ben ik erkend milieucoördinator. U kan ons steeds contacteren bij vragen rond de milieuwetgeving.

 

Pompen: Aqua purus vertegenwoordigt Pumptech voor Oost en West Vlaanderen.

 

Biorotor: Aqua purus plaatst S&P biorotoren.


De biologie bestaat uit kunststof schijven die op een centrale as zitten. Deze draaien aan 4 toeren/minuut. Op de schijven groeit een biologie, perfect te vergelijken met de glibberigheid op stenen in een bergriviertje. Komen de beestjes onder water, dan eten ze afbreekbare stoffen; komen ze boven water, dan happen ze lucht.

 

Aarzel niet ons te contacteren voor verdere info, info@aquapurus.be